این یک نرم افزار عالی برای طراحی مدار چاپی مدار چاپی (PCB) است.