مقاومت در برابر عکس (که به عنوان مقاومت نوری نیز شناخته می شود) ماده ای حساس به نور است که در مقابل اشعه ماوره بنفش اساس بوده و در معرض آن تغیر شکل نموده و به حالت جامد در میاید.

این فرآیند در صنعت الکترونیک بسیار مهم است و معمولا مدار های بسیار بچیده و با ترک های کوچک با داشتن یک الا دو لایر ازین میتود استفاده میشود٫ طوری که در تصویر ذیل میبینید MSP نیز بعضی مدار ها را با استفاده ازین روش میسازد.

نوت: ناگفته نباید گذاشت چون در این پروسه از اشعه ماوری بنفس و مواد های مختلف کیمیاوی مورد استفاده قرار میگیرد در صورت نداشتن دانش کافی خیلی خطرناک به صحت است.

pcb photoresist