MSP S.E.P

my sky power student electronic projects

پروژه های الکترونیکی دانشجویی

ما در ساخت پروژه های الکترونیکی سفارشی به دانشجویان کمک می کنیم.

این خدمات شامل موارد ذیل است::

‍‍۱) اجزاء
۲)‌ تخته مدار
۳) محفوظه
۴) ساخت و ساز
۵) ورق توضیحات
۶) جواب به سوال ها

سیستم از راه دور دستکش هوشمند

این پروژه منبع باز برای کنترل از راه دور هم نرم افزار و هم وسایل نقلیه مبتنی بر سخت افزار ، وسایل نقلیه آبی و مخصوصاً هواپیماها طراحی شده است. 

بازی مار ماتریکس

می توانید مار را به سمت بالا ، پایین ، چپ و راست حرکت دهید. هدف جمع آوری غذاهایی است که به طور تصادفی ارائه می شوند تا سطح آنها بالا برود

سیستم درب قفل هوشمند RFID

این پروژه برای امنیت خانه با قفل واقعی خانه طراحی شده است تا با تعامل کلید اصلی یا کارتهای کاربر ثبت شده ، قفل آن باز شود.

انتقال اطلاعات با نور

این پروژه برای انتقال داده ها با استفاده از نور یا لیزر طراحی شده است. این سیستم نمونه بسیار خوبی از کابلهای فیبر نوری است.

سیستم از راه دور

کنترل کننده تنها یک دستکش است که می تواند محور X ، Y و Z را کنترل کند که می تواند هواپیماهای بدون سرنشین ، هواپیما یا اتومبیل را کنترل کند. این دستکش دارای یک سنسور صوتی است که می تواند فاصله را حس کرده و آن را برای حرکات محور Y اعمال کند.

شرکت قدرت آسمان

Persian