شعله پلاسما تسلا کویل

شعله پلاسما تسلا کویل

شعله پلاسما تسلا کویل٫ مشعل پلاسما یکی از مولد های پلاسمای گرم در فشار اتمسفر می باشد. این مشعل قادر است اغلب گاز های موجود را به پلاسمایی با دمایی بین 3 تا 15 هزار درجه سانتی گراد تبدیل نماید. تقریبا هیچ فناوری دیگری قادر به تولید این دما در فشار اتمشفر نمی باشد. این […]

read more
English